Now Reading
Olfaktoterapia. Olejki eteryczne wsparciem przy urazach mózgowych.

Olfaktoterapia. Olejki eteryczne wsparciem przy urazach mózgowych.

Olfaktoterapia - co to jest?

Olfaktoterapia jest metodą psycho-emocjonalną opartą na wykorzystaniu zapachów i mikro drgań określonych olejków eterycznych. Działając na określone obszary mózgu, cząsteczki zapachowe pomagają uwolnić pewne wspomnienia i emocje, a tym samym przyczyniają się do odzyskania równowagi psycho-emocjonalnej.

Definicja olfaktoterapii

Czym jest olfaktoterapia? Olfaktoterapia to krótka energetyczna terapia psychokorporalna oparta na zapachach i ich oddziaływaniu na naszą podświadomość. Wykorzystuje zmysł węchu, jeden z pięciu zmysłów bezpośrednio związanych z nieświadomością i pamięcią, oraz cząsteczki aromatyczne niektórych olejków eterycznych, aby wydobyć na powierzchnię emocje odpowiedzialne za blokady lub dyskomfort, a tym samym odzyskać dobre samopoczucie w życiu codziennym.

Główne zasady olfaktoterapii

Zapachy, aby uzyskać dostęp do tak zwanego mózgu „nieświadomego”

Olfaktoterapia opiera się na powiązaniu zmysłu węchu ze sferą emocjonalną oraz na sile oddziaływania zapachów na naszą podświadomość. Cząsteczki zapachowe olejków eterycznych wysyłają sygnał chemiczny przekształcony w impuls nerwowy bezpośrednio do mózgu limbicznego (dawniej nazywanego mózgiem nosowym), mózgu emocji i wspomnień, bez przechodzenia przez mózg ciemieniowy, mózg mentalny. Wdychanie pewnych olejków eterycznych umożliwiłoby w ten sposób bezpośrednie dotarcie do nieświadomości, obudzenie pewnych wspomnień leżących u źródeł cierpień psychicznych lub fizycznych.

W 2004 r. zespół amerykańskich badaczy ujawnił istnienie neuronalnych receptorów węchowych w błonie śluzowej nosa i pozwolił zrozumieć, w jaki sposób komórki te odbierają zapachy i przekazują informacje do mózgu. Odkrycie to przyniosło im w 2004 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Zapachowa moc olejków eterycznych.

Olfaktoterapia wykorzystuje olejki eteryczne jako „posłańców węchu”. Ciecz wydobywana z organów (kwiat, liść, kora lub korzeń) roślin dzięki złożonemu procesowi destylacji, olejek eteryczny jest rzeczywiście niezwykle bogaty w cząsteczki zapachowe, które będą miały silne działanie na podświadomość i emocje.

Wibracyjne zapachy olejków eterycznych.

Olfaktoterapia opiera się również na energetycznym podejściu do człowieka. Energia życiowa, zwana Praną, przenoszona jest w naszym ciele różnymi kanałami. Na każdym skrzyżowaniu tych kanałów energetycznych znajduje się główny splot energetyczny, czyli czakra. Każdy przekaz zapachowy, a w szczególności olejki eteryczne, obdarzone są wibracyjnym odczuciem, które oddziałuje na pranę i czakry. Olfaktoterapia wykorzystuje więc energetyczne wibracje olejków eterycznych do oddziaływania na system energetyczny człowieka, czasami poprzez aktywizację ośrodka „typoaktywnego”, czasami poprzez łagodzenie ośrodka nadmiernie aktywnego.

Korzyści płynące z olfaktoterapii.

Na skrzyżowaniu terapii psychokorporalnej, rozwoju osobistego oraz technik budzenia i poszerzania świadomości, olfaktoterapia może być wykorzystywana do uwolnienia się od traumy, redukcji stresu, usunięcia blokad emocjonalnych czy nabrania pewności siebie.

Według Gillesa Fournila, twórcy metody, olfaktoterapia pozwala lepiej poznać samego siebie, być bardziej spokojnym, pogodzić się z tym egzystencjalnym poszukiwaniem. Oferuje klucze do bycia w większym pokoju z samym sobą i ze światem, nadając sens egzystencji.

W niektórych szpitalach organizowane są zajęcia terapeutyczne, które mają pomóc pacjentom po urazie głowy lub udarze mózgu w ponownym nauczeniu się zmysłu węchu i odzyskaniu poczucia teraźniejszości.

Scroll To Top