Now Reading
Lista trudnych słów, których być może nigdy nie słyszałeś

Lista trudnych słów, których być może nigdy nie słyszałeś

autoteliczność

Rozwijanie zasobu słownictwa jest ważne. Dzięki temu jesteśmy w stanie przekazać swoje myśli w dokładny sposób. Niektóre z nich bywają trudne i skomplikowane, jednak także się przydają. Oto lista czterech trudnych słów, o których jeszcze nie wiesz, a kiedyś mogą ci się przydać.

Tromtadracja

Jak wspomina słownik języka polskiego, tromtadracja to „krzykliwe, efekciarskie przedstawianie jakichś poglądów lub wzniosłych haseł pozbawionych treści”. Od tego słowa też wywodzą się tromtadraci, co jest określeniem na osoby wygłaszające takie hasła. Aktualnie te słowa nie są powszechnie używane i uważane są za erudycyjne. Sama definicja już brzmi ciekawie, ale warto też poświęcić chwilę pochodzeniu tego wyrazu.
W Galicji – regionie, do którego zaliczały się także polskie ziemie pod zaborem austriackim – język niemiecki znacznie wpływał na polski. Z czasem w wielu przemówieniach, często wzniosłych i pełnych patosu, pojawił się charakterystyczny błąd użycia biernika zamiast dopełniacza. Kiedy taki tromtadrata nawoływał do obrony ojczyzny, zamiast „bronić ojczyzny” wykrzykiwał „bronić ojczyzną”. Jest to oczywistym błędem.
W reakcji na to ówczesny polski satyryk Jan Lam ukuł wyrażenie „tromtadracja”. Miało kojarzyć się z głosem trąbki, dramatem i draką. Bo właśnie to kojarzyło się Lamowi z kwiecistymi przemówieniami populistów. Wyraz tak się spodobał galicyjskiej społeczności, że wszedł do codziennego języka.

Wartość autoteliczna

Każdy ma swoje wartości i ideały. Często jednak mówi się także o wartościach uniwersalnych. Można też je nazwać „wartościami autotelicznymi”, ponieważ tak określa się wartości same w sobie, naczelne, centralne i zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii. Charakteryzują się niezależnością od warunków czy okoliczności świata zewnętrznego.
Przymiotnikiem „autoteliczny” często określa się dzieła sztuki. Szczególnie jeśli nie jest zależne od świata poza nim i można je interpretować bez brania pod uwagę okoliczności stworzenia czy odbioru sztuki.

Egalitaryzm

Równość jest ważnym i aktualnym tematem od setek lat. Już w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych podpisanej w 1776 roku pojawił się zapis, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Autorzy dokumentu kierowali się egalitaryzmem. To pogląd społeczno-polityczny, który uznaje za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasady całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym. Przeciwieństwem egalitaryzmu jest elitaryzm, w ramach którego niektóre jednostki czy grupy są bardziej wartościowe od innych.
To wyrażenie występowało już w pracach przedstawicieli renesansu. Pojawia się także jako element ideologii i systemów politycznych, które są nam współczesne. Chociażby w liberalizmie czy komunizmie. Często zdarza się, że egalitaryzm jest różnie rozumiany i różne są jego definicje w danych systemach. Jednak w każdym, w którym występuje, jest ceniony i podkreślany.

Eudajmonizm

Z pewnością każdy z nas chce być szczęśliwy. Już w antycznych czasach mówili o tym filozofowie. Eudajmonizm dotyczy właśnie szczęścia. To stanowisko etyczne, według którego właśnie szczęście (a inaczej: eudajmonia) jest najwyższą wartością i celem samym w sobie. Występuje w teoriach etycznych hellenizmu oraz buddyzmie.
Warto zwrócić uwagę na to, że „eudajmonia” nie oznacza szczęścia we współczesnym znaczeniu. To wyrażenie rozumie się jako stan pełnego i racjonalnie uzasadnionego zadowolenia i satysfakcji z własnego życia.

Scroll To Top